Polityka prywatności

Definicje

Administratorem danych osobowych Klientów portalu „ride-e.bike” jest spółka Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17 (85-145 Bydgoszcz). W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, zachęcamy do kontaktu z nami wysyłając e-mail na adres iod@dadelo.pl.

Administrator danych, szanuje prawo Klientów do prywatności. Dba, ze szczególna troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegając ingerencji w prywatność Klientów osób trzecich. W celu zapewnienia pełnej transparentności procesów przetwarzania danych osobowych zapisy niniejszej Polityki określają jakie dane Klientów są gromadzone, do czego są wykorzystywane i komu mogą być udostępniane.
Podstawowym aktem prawnym, zgodnie z którym Administrator przetwarza dane osobowe Klientów jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”.

Zgodnie z RODO przysługują Ci uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś. 

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały szczegółowo opisane w art. 16 – 21 RODO. W każdej chwili wysyłając do nas e-mail możesz otrzymać informację o wszystkich Twoich danych osobowych, które posiadamy oraz tego w jakim celu są przetwarzane.

Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 

Wykaz powierzeń. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom, które gwarantują odpowiednie środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy. Twoje dane powierzone są następującym podmiotom:

Smarthost Sp. z o.o., ul. Partyzantów 1,42-217 Częstochowa, NIP: PL 573-287-48-47 – w celu przechowywania danych na serwerze

Komentarze Użytkowników

Komentarze nie będą zawierały danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, chyba że Klient wyraził na to zgodę lub wpisał te dane samodzielnie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe umieszczone przez Klientów w komentarzach. Zobowiązujemy się również nie zmieniać treści komentarzy i nie stosować ich w innym kontekście lub do promocji innego produktu niż było to intencją autora.

Opinie wyrażone w komentarzach nadal pozostają opiniami Klientów, a nie pracowników firmy Administratora.

Bezpieczeństwo danych

Portal internetowy ride-e.bike zbudowany jest w oparciu o najnowsze technologie na wzór rozwiązań sprawdzonych na całym świecie. Techniczne i organizacyjne mechanizmy ochrony danych osobowych dobierane są z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze, adekwatnie do zidentyfikowanych zagrożeń.

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Każdorazowo minimalizujemy zakres gromadzonych danych prosząc jedynie o te dane, które są niezbędne dla realizacji celu przetwarzania.

Dane zbierane automatycznie

Przy każdym wywołaniu strony internetowej nasz system automatycznie gromadzi adresy IP użytkowników, którzy dokonują otwarcia strony.

W jaki sposób wykorzystujemy Dane Klientów?

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Wykorzystanie ciasteczek (ang. cookies)

Nasz portal podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe wykorzystują pliki cookies, by zapewnić prawidłowe działanie oraz zapewnić najlepsze doświadczenia podczas jej wyświetlania.

Pliki Cookies to informacje zapisywane przez serwer na dysku Państwa komputera. Informacje z plików cookies pozwalają dostosować wygląd strony internetowej do zainteresowań Klienta. Cookies to także narzędzie do sporządzania danych na temat popularności danej strony internetowej.

Poniżej znajduje się wykaz plików cookies i innych wykorzystywanych technologii śledzących:

 • Własne pliki cookies – są to pliki wykorzystywane do prawidłowego działania Strony. Portal Ride-E.bike działa w oparciu o silnik WordPress. Więcej szczegółów na temat plików cookies wykorzystywanych przez ten silnik znajdziesz na stronie: https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies
 • Zewnętrzne pliki cookies – Nasza strona wykorzystuje funkcje zapewniane przed podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich:
  • Analityka i statystyka – Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC
  • Osadzone nagrania wideo – Na naszej stronie znajdziesz filmy osadzone z platformy YouTube, gdy odtwarzasz takie nagranie, wykorzystywane są pliki firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.
  • Narzędzia społecznościowe – Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych czy subskrypcja profilu. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików administratorów serwisów społecznościowych takich jak YouTube, Instagram, Facebook czy Twitter.

Zazwyczaj oprogramowanie domyślnie dopuszcza działanie plików cookies. Jednak w każdej chwili można je wyłączyć (wszystkie przeglądarki zawierają taką opcję). Ograniczenie stosowania plików cookies może niekiedy wpłynąć na niektóre funkcje umieszczone na stronie internetowej.

Pliki cookies nie zagrażają systemowi komputera Klienta. Wykonują one bezimienną identyfikację, zawierają przeważnie jedynie nazwę witryny internetowej, z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. 

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza administratorami serwisu.

Postanowienia końcowe

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej, e-maila iod@dadelo.pl, lub listownie na adres Dadelo S.A., ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz.